zondag 28 november 2010

Onderduikende Indonesiëweigeraars


Jan van Luyn dook in 1946 onder in Amsterdam. Als dienstplichtig soldaat weigerde hij naar Nederlands-Indië te vertrekken om de kolonie voor Nederland te behouden. Toen zijn schip in september 1946 naar de Oost vertrok stond hij langs het water om zijn dienstmaten uit te zwaaien. Van Luyn was niet van zijn inschepingsverlof teruggekeerd, maar ondergedoken.

Vier jaar lang woonde Jan van Luyn illegaal op verschillende adressen. Overdag werkte hij zwart in de Amsterdamse haven, net als vele andere weigeraars. Pas in juni 1950, de koloniale oorlog was al een half jaar voorbij, werd Van Luyn gearresteerd. Tot zijn opluchting. In de gevangenis kon hij eindelijk trouwen met zijn meissie. Na tweeënhalf jaar gevangenschap kon hij het leven pas echt hervatten. Eind 1952.

Dit filmpje ontstond in het kader van Biografie van Amsterdam. In mijn blog schreef ik al eerder over onderduikende Indonesiëweigeraars.

Erik de Graaf

1 opmerking:

rob alberts zei

Vreemd om dit nu te bekijken. Gedurende de dienstplicht heeft Nederland vele soorten dienstweigeraars gekend.
Nu na de dienstplicht wordt er gesproken over vredesmissies.
Maar toch vallen er nog steeds onschuldige slachtoffers.
Het ondersteunen van vrijheidsoorlogen kan ik nog wel volgen.
Maar veel interventies in andere landen gaan mij steeds meer tegen staan.
Bezorgde groet uit Amsterdam-ZuidOost
PS1: mijn respect voor dienstweigeraars is alleen maar groter geworden.