vrijdag 18 februari 2011

Partijfinanciering: politieke invloed in de aanbieding


De Algemene Rekenkamer constateerde vandaag in een rapport dat de transparantie van financiering van politieke partijen in Nederland ernstig tekortschiet. Bovendien treuzelt Nederland volgens de Rekenkamer met het opstellen van regels om de transparantie te verhogen.

D66 en GroenLinks kondigden onmiddellijk een initiatiefwet aan, waarin absolute openheid nagestreefd wordt. Om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen moeten politieke partijen alle giften van particulieren of bedrijven van € 1.500, - of meer voortaan publiceren. Voorkomen moet worden dat invloed op politieke besluitvorming gekocht kan worden.

Toevallig meldde de Süddeutsche Zeitung vandaag dat het bedrijf Gauselmann, de grootste Duitse fabrikant van gokautomaten, al jarenlang de mazen van de Duitse wet op de partijfinanciering opzoekt. Managers van het bedrijf schonken sinds 1990 ruim een miljoen euro aan Duitse politici van CDU, SPD, FDP en Groenen met als doel strengere regels voor gokautomaten te voorkomen.

In Duitsland bestaan al langer regels voor de financiering van politieke partijen. Vanaf 10.000 euro moeten de giften worden gepubliceerd, daaronder niet. Om zijn omkooppogingen buiten de boeken te houden schonk Gauselmann in de afgelopen twintig jaar honderden cheques van enkele duizenden euro’s. Bovendien hielden de schenkers bij de hoogte van de giften rekening met wat later van de belasting teruggevorderd kon worden. Slimme jongens van de gokautomaten.

Over de schenkingen van Gauselmann aan de Groenen berichtte het Bondsdaglid Harald Terpe vandaag op Facebook "Eenmaal heeft Gauselmann geld aan de Groenen willen schenken. Een parlementariër ontving ruim 3.000 Euro. De Groenen sluisden dat geld echter door aan een initiatief dat gokverslaafden begeleidde”, aldus Terpe. “Een blamage voor de ondernemer”, voegde hij er aan toe. Aardige actie, maar of de Groenen er met zo’n verklaring van afkomen is de vraag.

Erik de Graaf

donderdag 17 februari 2011

Duitse minister van Defensie in verdediging


De Duitse minister van Defensie moet zich verdedigen. Doktor Freiherr Karl Theodor von und zu Guttenberg heeft in zijn proefschrift teksten van anderen aan elkaar geplakt zonder de herkomst te noemen.

Dat heet ook wel plagiaat. De zaak is nu in onderzoek. De Duitse oppositie ruikt bloed. En professor Zehnpfennig uit Passau eist dat de minister zijn doctortitel wordt afgenomen.

Het klinkt wel een beetje als de Dreigroschenoper. Freiherr zu Guttenberg tegenover Frau Zehnpfennig. En: “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral”. Nou ja, hopelijk komt die nog.

Erik de Graaf

maandag 14 februari 2011

Den Verduistering: maak het donker in het donker


Geen straatverlichting en geen felle koplampen op de schaarse auto’s. Zelfs fietsen mochten slechts een flauw, afgeschermd licht voeren. Burgers waren verplicht hun ramen af te schermen, zodat de dorpen en steden geen schietschijf voor de vijand werden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gold de verduisteringsplicht, die werd gehandhaafd door de Luchtbeschermingsdienst. De kranten hielpen de burgers eraan te herinneren door niet alleen de tijden voor de zonsondergang en de zonsopgang op de voorpagina te vermelden, maar ook de verduisteringstijden. “De zon gaat heden onder om 18.50 en komt morgen op om 8.57”, vermeldde het Nieuwsblad van het Noorden van 14 februari 1941, vandaag zeventig jaar geleden. Voor de verduistering golden dezelfde tijden.De verduisteringsmaatregelen werden over het algemeen goed nageleefd, al was het maar uit eigen veiligheid. Toch werden ze ook wel eens op de hak genomen in cabaretliedjes, zoals van het duo Johnny & Jones, dat in 1938 al eens een hit had met Mijnheer Dinges weet niet wat swing is. Tijdens de bezetting mocht het joodse duo aanvankelijk alleen voor joods publiek spelen. Op hun repertoire stond vanaf 1940 ook Maak het donker in het donker over de verduistering en de luchtbescherming (zie filmpje Blackout in Amsterdam, 1943).

Vanaf 1941 mochten Johnny & Jones helemaal niet meer optreden. Twee jaar later werden ze naar het doorgangskamp Westerbork gebracht, vanwaar ze in september 1944 met een van de laatste transporten naar de concentratiekampen in het oosten van Europa werden gebracht. Nol “Johnny” van Wesel en Max “Jones” Kannewasser stierven van uitputting in de laatste oorlogsdagen.

Erik de Graaf

maandag 7 februari 2011

“Breede populairste trouwkerk van Nederland”


Het Kerkje van Breede bij Warffum staat volgens het Dagblad Trouw van 7 februari 2011 aan de top van de ranglijst van populairste protestantse trouwkerken van Nederland. Op de tweede plaats wordt Breede gevolgd door een kerk in Nederhorst den Berg. Derde is de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen.

Sinds een jaar of acht is het mogelijk een burgerlijk huwelijk te sluiten op fraaie locaties buiten gemeentehuizen of stadhuizen. In Warffum is naast het Kerkje van Breede ook de Schutstal in het Openluchtmuseum Het Hoogeland een officiële huwelijkslocatie.

Dat het Kerkje van Breede volgens Trouw de ranglijst aanvoert is verbazingwekkend. Ten eerste is het geen protestantse kerk meer, maar is het in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. Ten tweede blijken er bij navraag jaarlijks acht á negen huwelijken te worden gesloten in het Kerkje van Breede. Daar komt dan jaarlijks een stuk of drie kerkelijke huwelijken bij. Als je daarmee de Top 3 haalt moet het aantal huwelijken in Nederland behoorlijk zijn gedaald.

Ondanks alle onduidelijkheid toch reden voor een eervolle vermelding, lijkt me. En bovenal een mooie aanleiding voor een berichtje met een fraaie, vorige week gemaakte foto op warffum.nl.

Erik de Graaf

dinsdag 1 februari 2011

Motie tegen instemming GroenLinks


Als een van de inmiddels honderd mede-indieners ondersteun ik aanstaande zaterdag op het GroenLinks Congres in Utrecht de Motie tegen instemming GroenLinks Tweede Kamerfractie met de politietraining missie naar Kunduz. Hopelijk ondersteunt u hem ook:

De leden van GroenLinks, in congres bijeen in Utrecht op zaterdag 5 februari 2011,

Overwegende dat:

Het verkiezingsprogramma over Afghanistan zegt:
27. Nederland laat Afghanistan niet in de steek. De opbouw van een democratische, veilige rechtsstaat heeft er prioriteit. Dat vereist grotere inspanningen voor corruptiebestrijding, versterking van bestuur, rechtspraak, civiele organisaties en de positie van vrouwen, alsmede onderhandelingen met gematigde Taliban. Nederland draagt meer politietrainers bij aan de EU-opleidingsmissie. Ons land steunt geen offensieve militaire operaties.

Het volgende punt uit het verkiezingsprogramma van toepassing is op de situatie in Afghanistan:
30. De regering geeft steun aan organisaties die zich inzetten voor crisispreventie, vredesopbouw en de bescherming van mensenrechtenactivisten en journalisten. Binnen de EU pleit zij voor versterking van het programma voor de uitzending van getrainde burgers ter ondersteuning van vredes- en verzoeningsprocessen. Ook diplomaten bekwamen zich in onderhandelingen,lokale talen en cultuur.

GroenLinks samen met D66 op 21 april 2010 een motie in de Tweede Kamer heeft ingediend waarin de regering is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor uitzending van civiele politietrainers naar Afghanistan in EUPOL verband,

De regering in antwoord daarop met een voorstel kwam om 545 personen uit te zenden, waarvan slechts 40 civiele politiefunctionarissen in EUPOL verband - conform de motie Peters/Pechtold - en daarnaast ruim 500 militairen en vier F16s in NAVO verband,

Na overleg met de fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap, de regering het voorstel op een aantal punten heeft aangepast, en heeft onderstreept dat deze missie een volledig civiel karakter heeft,

Het voorstel echter nog steeds heel ver af staan van wat GroenLinks en D66 gevraagd hebben, omdat:
- De politietrainingen grotendeels door militairen en marechaussee worden gegeven in het kader van de NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A);
- F16s nog steeds in NAVO verband worden ingezet,
- De opgeleide Afghaanse politiemensen ingezet kunnen worden in het kader van de NAVO-oorlogsstrategie, waarin de politie een belangrijke rol heeft bij terrorisme bestrijding, wat een militaire taak is en geen politietaak,

De leden van GroenLinks Afghanistan niet in de steek willen laten,

De leden willen bijdragen aan het bereiken van vrede via politieke middelen en economische ontwikkeling.

Stellen vast dat:

De meerderheid van de Tweede Kamer fractie heeft ingestemd met de aangepaste politietrainingsmissie naar Kunduz, inclusief de garantie toezeggingen van de regering,

De gedane toezeggingen de fundamentele bezwaren niet wegnemen en bovendien naar het oordeel van deskundigen niet uitvoerbaar lijken te zijn,

De fractie de leden weliswaar heeft gehoord, maar in haar eindoordeel onvoldoende rekening heeft gehouden met de door hen geuite zorgen en bezwaren.

Spreken over deze opstelling hun afkeuring uit.
En gaan over tot de orde van de dag.

PS: de illustratie is van Vasili Vasiljevitsj Vereshchagin (1842-1904). Hij was militair en kunstenaar. De apotheose van de oorlog is te zien in het Groninger Museum.