donderdag 9 januari 2014

Nemen - NAM - genomen


Mijn dorpsgenoot Geurt Busser, waddenschilder en vandaag nog jarig ook, vroeg onlangs de NAM om een subsidie voor een herdruk van zijn boek “Duurzaam Groningen”. Dat bleek aan het verkeerde adres, ik vermoed dat Geurt dat ook wel verwachtte. De argumentatie maakte hem wel pissig.

Geurt strijdt vanaf den beginne tegen de gaswinning van de NAM op het Wad en in Groningen. Tientallen keren maakte hij bezwaar, vaak tot aan de Raad van State toe. Dat de NAM niet van particuliere initiatieven houdt wist hij al wel. Hij voelt zich af en toe onbehoorlijk bedonderd. En terecht.

Vandaag stuurde hij een pissige brief. Iedereen mag ondersteunen. Ik publiceer hem hieronder:
  
Warffum 9- 1- 14

Geachte directie van NAM Assen,

Natuurlijk had ik moeten weten dat u niet gesteld bent op particuliere initiatieven. Zo heb ik als particulier van 1993 t/m 2007 geprotesteerd, geprocedeerd en gedemonstreerd tegen uw werkzaamheden in Noord- Groningen, Friesland en de Waddenzee. Wij stonden tegenover elkaar op tientallen hoorzittingen, rechtszaken en 3 keer voor de Raad van State.

U hebt jarenlang verstandige mensen die te goeder trouw bezwaar hadden tegen uw werkzaamheden het leven onmogelijk proberen te maken.
U huurde “onafhankelijk” wetenschappelijk onderzoek in maar weigerde pertinent om te luisteren naar écht onafhankelijke wetenschap, of deze uit het buitenland te halen. Hetgeen vaak geadviseerd is.
Uw onderzoek had alleen ten doel om politici en natuurorganisaties te manipuleren, zelfs onze nationale milieugoeroe ging hier gretig en goedbetaald in mee.
U durfde voor ons hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, te verschijnen met een leger van wetenschappers en juristen van 3 ministeries die in koor beweerden dat u altijd zeer zorgvuldig te werk ging, met de hand aan de kraan iedere schade kon voorkomen en dat er bij u nooit iets fout ging. Mensen die op duidelijk aanwijsbare schade en gevaren wezen werden weggehoond. Ik heb zelfs een officiële klacht in moeten dienen over onfatsoenlijk gedrag tegenover mij van een Staatsraad, dit tot vermaak van aanwezige leden van NAM en ministeries. Ik zou hem graag excuus horen maken.
Ik “genoot” van uw bedrijf dezelfde behandeling als o.a. Meent van der Sluis, die ik onvermijdelijk tegenkwam. Hij wist mijn bezwaren wetenschappelijk te onderbouwen en ik was blij dat ik een bescheiden bijdrage mocht leveren aan zijn boek Dutch Drowning Syndrome.
Als u het Groninger gas wilt blijven winnen zal het roer bij uw bedrijf drastisch om moeten. Daarbij hoor het opruimen van veel oud zeer!

Ik verwacht dat uw bedrijfscultuur niet houdbaar is. Eén van uw PR mensen barstte zelfs in huilen uit bij een poging deze te verdedigen.
Ik verwacht dat u zeer binnenkort een bijeenkomst organiseert voor alle groeperingen uit het aardbevingsgebied.
Ik verwacht dat u iedereen die bij deze (vorige?) cultuur van uw bedrijf betrokken   was uitnodigt.
Ik verwacht van deze aanwezigen verantwoording en excuus.
Ik verwacht van u hetzelfde: verantwoording, excuus én genoegdoening voor iedereen die jarenlang, terecht, gewezen heeft op de gevaren van de gaswinning.
Ik verwacht dat u dit, én de huidige aardbeving schade met dezelfde voortvarendheid aanpakt als uw gaswinning en uw vroegere manipulaties.
Ik verwacht dat u een door mij aan te stellen jurist betaalt om voor een correcte afhandeling te zorgen.
De presentatie van mijn boek Duurzaam Groningen kan een goede aanleiding zijn.
In ruil zal ik u een exemplaar aanbieden.

Geurt Busser- Waddenschilder

Ps. Om te voorkomen dat u dit afdoet als een onbeduidend particulier initiatief  stuur ik dit namens Co2ntramine en iedere medeondertekenaar.
Mensen die wanhopige jaren hebben gekend vraag ik om door te geven wie u voor deze bijeenkomst uit kunt nodigen.
Misschien bereiken we hiermee ook een regering voor wie normen, waarden en integriteit alleen woorden zijn om te gebruiken in verkiezingstijd.

Mede namens …...........

(laat me weten als u zich op wilt geven voor deze, te houden, bijeenkomst en/ of  dit voorstel steunt. Mail het naar NAM-Communicatie@shell.com en gbusser@xs4all.nl)


Geen opmerkingen: