dinsdag 1 februari 2011

Motie tegen instemming GroenLinks


Als een van de inmiddels honderd mede-indieners ondersteun ik aanstaande zaterdag op het GroenLinks Congres in Utrecht de Motie tegen instemming GroenLinks Tweede Kamerfractie met de politietraining missie naar Kunduz. Hopelijk ondersteunt u hem ook:

De leden van GroenLinks, in congres bijeen in Utrecht op zaterdag 5 februari 2011,

Overwegende dat:

Het verkiezingsprogramma over Afghanistan zegt:
27. Nederland laat Afghanistan niet in de steek. De opbouw van een democratische, veilige rechtsstaat heeft er prioriteit. Dat vereist grotere inspanningen voor corruptiebestrijding, versterking van bestuur, rechtspraak, civiele organisaties en de positie van vrouwen, alsmede onderhandelingen met gematigde Taliban. Nederland draagt meer politietrainers bij aan de EU-opleidingsmissie. Ons land steunt geen offensieve militaire operaties.

Het volgende punt uit het verkiezingsprogramma van toepassing is op de situatie in Afghanistan:
30. De regering geeft steun aan organisaties die zich inzetten voor crisispreventie, vredesopbouw en de bescherming van mensenrechtenactivisten en journalisten. Binnen de EU pleit zij voor versterking van het programma voor de uitzending van getrainde burgers ter ondersteuning van vredes- en verzoeningsprocessen. Ook diplomaten bekwamen zich in onderhandelingen,lokale talen en cultuur.

GroenLinks samen met D66 op 21 april 2010 een motie in de Tweede Kamer heeft ingediend waarin de regering is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor uitzending van civiele politietrainers naar Afghanistan in EUPOL verband,

De regering in antwoord daarop met een voorstel kwam om 545 personen uit te zenden, waarvan slechts 40 civiele politiefunctionarissen in EUPOL verband - conform de motie Peters/Pechtold - en daarnaast ruim 500 militairen en vier F16s in NAVO verband,

Na overleg met de fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap, de regering het voorstel op een aantal punten heeft aangepast, en heeft onderstreept dat deze missie een volledig civiel karakter heeft,

Het voorstel echter nog steeds heel ver af staan van wat GroenLinks en D66 gevraagd hebben, omdat:
- De politietrainingen grotendeels door militairen en marechaussee worden gegeven in het kader van de NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A);
- F16s nog steeds in NAVO verband worden ingezet,
- De opgeleide Afghaanse politiemensen ingezet kunnen worden in het kader van de NAVO-oorlogsstrategie, waarin de politie een belangrijke rol heeft bij terrorisme bestrijding, wat een militaire taak is en geen politietaak,

De leden van GroenLinks Afghanistan niet in de steek willen laten,

De leden willen bijdragen aan het bereiken van vrede via politieke middelen en economische ontwikkeling.

Stellen vast dat:

De meerderheid van de Tweede Kamer fractie heeft ingestemd met de aangepaste politietrainingsmissie naar Kunduz, inclusief de garantie toezeggingen van de regering,

De gedane toezeggingen de fundamentele bezwaren niet wegnemen en bovendien naar het oordeel van deskundigen niet uitvoerbaar lijken te zijn,

De fractie de leden weliswaar heeft gehoord, maar in haar eindoordeel onvoldoende rekening heeft gehouden met de door hen geuite zorgen en bezwaren.

Spreken over deze opstelling hun afkeuring uit.
En gaan over tot de orde van de dag.

PS: de illustratie is van Vasili Vasiljevitsj Vereshchagin (1842-1904). Hij was militair en kunstenaar. De apotheose van de oorlog is te zien in het Groninger Museum.

7 opmerkingen:

John Jorna zei

Het lijkt mij wenselijk eerst eens goed de brief van partijbestuur en fractie te lezen voor een motie wordt opgesteld. De missie werkt geheel zelfstandig. Nederland heeft zeggenschap over de F16's en Nederland vraagt garanties, dat de opgeleide functionarissen niet voor (semi-) militaire taken worden ingezet. Bovendien gaat het niet alleen om trainen van politiefunctionarissen, maar ook om openbaar ministerie en rechtspraak. Voor mij is dit heel basale ontwikkelingssamenwerking. Met zoveel onjuistheden maakt een motie geen kans.

Anoniem zei

helemaal eens met reactie van john jorn.

Wilfred Rubens zei

En wat een smakeloze foto. bah

Jeroen van Tol zei

@John Jorna, De missie KAN NIET zelfstandig werken. Alle 500 militairen vallen onder het NAVO-verdrag. Dus of het is een NAVO-missie of ze gaan niet. Al gaan Sap en Rutte op hun kop staan.
En als ze niet gaan is het hopeloos verspeelde energie geweest en hebben we minder voor de Afghanen gedaan dan als we onze energie in ontwikkelingshulp hadden gestoken.

Anoniem zei

De verantwoordelijk Afghanen hebben zelf verklaard dat de opgeleide politie-mensen worden ingezet als (para-)militair.
Punt, geen discussie meer mogelijk,

Wij nodigen hen uit, vragen hun mening, om hen vervolgens te negeren.

Om welke reden worden deze mensen, en hun mening als uitvoerend verantwoordelijke, volledig genegeerd?


Rolf

Anoniem zei

Laat ik mij enigszins hebben vergist.
De mensen ter plekke Ć©n de mensen die wij hebben uitgenodigd verklaren ieder in koor dat het para-militairen zijn, de door 'ons' opgeleide agenten:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/4905/VK-Dossier-De-missie-naar-Kunduz/article/detail/1828772/2011/01/27/Politie-Kunduz-voert-legertaken-uit.dhtml

GroenLinks zegt het te doen voor de lokale bevolking. Waarom worden deze mensen dan genegeerd?

Nederland gaat onder de vlag van de NAVO para-militairen opleiden. Een ieder die anders verklaart is een leugenaar.


Rolf

Anoniem zei

En als je zegt dat ze niet worden opgeleid als para-militair, terwijl deze mensen na hun opleiding wel degelijk als zodanig worden ingezet, permitteer mij dan nog enige bezwaren te overleggen.

Het wordt tijd dat de emotionele en conservatieve Tweede-Kamer-fractie wordt opgelegd te stoppen met het continu verspreiden van leugens.


Rolf