vrijdag 20 april 2018

Les in de zwemkunst


In 1902 werd voor het eerst een zwembad geopend in Warffum. Het plan was in 1900 bedacht door de Vereniging ter Bevordering van Welvaart te Warffum, een voorloper van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. “Een zwembad was van algemeen belang met het oog op de veiligheid bij het zwemmen van schoolgaande jongelui”, vond de veearts Lameris. De gemeente Warffum sprong financieel bij door zes renteloze aandelen van honderd gulden aan te schaffen en door een jaarlijkse subsidie van zeventig gulden voor de volgende vijftien jaar in het vooruitzicht te stellen.

Aanvankelijk zou het zwembad in de haven van Warffum komen, maar de Vereniging vond een betere plek. De poel bij het spoor, die in 1893 was uitgegraven voor de aanleg van een spoordijk bij de brug over het Warffumermaar. Het terrein werd kosteloos in bruikleen gegeven door de Groninger Lokaalspoorwegmaatschappij. Die vond overigens wel dat er een hek tussen het bad en het spoor moest komen en dat er niet gezwommen mocht worden “tijdens het passeren van passagierstreinen”. Dat vond men blijkbaar geen gezicht voor de treinreizigers.

Er kwamen vier hokjes, een hek en een plank. Badmeester werd Klaas van der Molen uit Usquert, een voormalig zeekapitein. Hij mocht vijf keer naar Groningen “om aldaar onderricht te worden in het geven van les in de zwemkunst”. Van de zeebonk werd verwacht dat hij kon zwemmen, maar ooggetuigen beweerden dat hij nooit zelf in het water is geweest.

1902 was een goed jaar, maar in het jaar daarop kon door het slechte weer weinig worden gezwommen in de bad- en zweminrichting bij Warffum. Volgens het jaarverslag van 1903 regende het die zomer de ene dag nog harder dan de andere dag. Gelukkig was 1904 weer een stuk beter. Toch duurde de zwempret in Warffum maar een paar jaar. Pas in 1935 werd op dezelfde plek een nieuw zwembad geopend.

Erik de Graaf

Otto Kalkhoven fotografeerde het oude zwembad in Warffum.