woensdag 11 april 2018

Warffum Alert! wacht op antwoord


Over een lang uitblijvende Reactienota van Wiebes' ministerie, een nog niet door de NAM aangevraagd nieuw Winningsplan en de zorgen van Warffum Alert! over het vervolg.

Half augustus diende Warffum Alert! namens 357 personen een Zienswijze in tegen een hernieuwde Omgevingsvergunning voor de NAM-locatie bij Warffum. Zes weken kregen we de tijd om midden in de zomervakantie onze bezwaren te formuleren. Als we een halve minuut te laat waren geweest was ons stuk ongetwijfeld niet ontvankelijk verklaard. Inmiddels wachten we acht maanden op de Reactienota van het ministerie van Economische Zaken. Dat kan dus wel.

Op een voorlichtingsbijeenkomst in Pieterzijl hoorden we uit goede bron dat we de Reactienota nu snel kunnen verwachten. Sterker, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zou al ingestemd hebben met het Omgevingsplan, omdat er geen juridische gronden zouden zijn om het af te wijzen. Alsof onze bezwaren er niet toe doen. De NAM twijfelt echter, begrepen we tussen de regels door, of ze een nieuw Winningsplan voor Warffum zou indienen. Dat Winningsplan was eigenlijk al in het derde kwartaal van 2017 gepland, maar is nog steeds niet ingediend. Dat kan positief nieuws betekenen, maar we moeten niet te vroeg juichen. Als de NAM geen nieuw Winningsplan indient mag de gaswinning onder Warffum nog maar een kleine twee jaar doorgaan. Het huidige winningsplan geldt namelijk tot 2020. Het nieuwe Winningsplan was bedoeld om meer tijd te krijgen om ook de laatste restjes gas onder Warffum weg te pompen. Dat zou namelijk niet lukken binnen de termijn van het oude Winningsplan.

Minder fijn zou het zijn als de NAM zou proberen om het resterende gas onder Warffum vóór 2020 in versneld tempo te winnen. Dat lijkt ons niet goed voor de Warffumer bodem en voor de bewoners en hun huizen op het Warffumer Gasveld. Laten we hopen dat de NAM zo verstandig is om in deze tijd van veranderend denken over gaswinning geen nieuw Winningsplan in te dienen, maar de bodem onder onze voeten ook niet versneld en onverantwoord (of eigenlijk: nog onverantwoorder) leeg te zuigen.

Zodra we de Reactienota van de minister van EZK ontvangen organiseren we een informatieavond om met elkaar te bespreken wat ons verder te doen staat. Gaan we in beroep tegen de beslissing van de minister? Dienen we bezwaren in tegen het nieuwe Winningsplan? Het liefst vieren we een feestje, maar daar durven we niet op te hopen.

Warffum Alert!

Bijna hetzelfde stuk staat deze maand in Op en Om de Terp, het onvolprezen dorpsblad van Warffum. 

Geen opmerkingen: