maandag 25 februari 2008

Bezwaren tegen kolencentrale Eemshaven


Geheel tegen de klimaatdiscussie in zullen helaas in de komende jaren in de Eemshaven twee grote kolencentrales worden gebouwd. Nuon zit al volop in de voorbereidingen voor de bouw. Twee weken geleden ondertekenden Nuon het het Japanse Mitsubishi een order van een miljard euro. Nog voor de zomer willen ze starten met de bouw.

De Duitse klimaatveranderaar RWE zit nog wat minder ver in de procedure voor de tweede CO2-gigant. Vorige week diende de Waddenvereniging een zienswijze in op de aanvraag voor een natuurbeschermingswetvergunning voor de RWE-centrale. Op haar website meldt de Waddenvereniging tegen de bouw van kolencentrales te zijn, "omdat die veel te veel CO2 uitstoten en daardoor de klimaatverandering bevorderen".

Naast de CO2-uitstoot voert de Waddenvereniging aan dat de Eemshaven een slechte locatie is, omdat voor de aanvoer van de kolen overzee de vaargeul en de haven verdiept moeten worden. De bagger die daarbij vrijkomt wordt in de Waddenzee of de Eems gestort, die daardoor zullen vertroebelen. Bovendien vreest de Waddenvereniging dat de zeehonden door de bouw van de kolencentrales in de Eemshaven uit het Dollardgebied zullen verdwijnen, terwijl juist daar jaarlijks veel pups worden geboren.

De Waddenvereniging uit veel kritiek op het achterliggende onderzoek bij de aanvraag. Er wordt volgens de vereniging wel gekeken naar de effecten op vogels, vissen en zeehonden, maar aan effecten lager in de voedselketen wordt geen aandacht besteed, evenals aan de effecten van de baggerwerkzaamheden voor RWE. Ik ben benieuwd naar de reactie op de zienswijze.

Erik de Graaf

Geen opmerkingen: