dinsdag 26 februari 2008

Ganzedijk: 25 kilometer gemaaide voortuin

Het buurtschap Ganzedijk in de gemeente Reiderland staat op de nominatie om te worden gesloopt. Ganzedijk telt zestig huizen. Er is veel leegstand en de woningen zijn zo slecht dat de woningcorporatie, geruggesteund door een adviesbureau, gaat slopen. Dat is niets nieuws, dat gebeurt vaker. Herstructurering, heet dat dan mooi. Het nieuwe is dat het in Ganzedijk niet in de bedoeling ligt om nieuwe woningen te bouwen. Ganzedijk lijkt opgegeven door corporatie, gemeente en provincie.

Maar Ganzedijk is gemeente Reiderland, Oost-Groningen. Het ligt in een van de armste streken van Nederland, waar strijdbare mensen zich traditioneel tot het uiterste verzetten. Waar de communistische partij NCPN nog maar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2006 van 22,6% naar 9,6% zakte. Het comité Ganzedijk Blijft is dan ook al opgericht.
Onder een prachtige foto van het weidse Oost-Groningse landschap geeft een voorman van Ganzedijk Blijft aan waarom Ganzedijk moet blijven: "We wonen hier met veel plezier. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken om te zien waarom. Het is toch uniek dat je 25 kilometer voortuin hebt die nog voor je gemaaid wordt ook. We hebben hier rust en ruimte".

Met de sloop van een dorp komen logischerwijs veel emoties los. De naam van het dorp verdwijnt van de landkaart, zoals eerder Groningse dorpen als Heveskes, Oterdum en Weiwerd. Herinneringen vervagen. Ook Ganzedijk kende betere tijden: zie foto's.

Erik de Graaf

Geen opmerkingen: