woensdag 4 juni 2008

MSN: vloek of zegen?

Twee uur en 48 minuten zitten jongeren gemiddeld per dag achter de computer. Twee uur en 24 minuten daarvan wordt ge-MSN’d. Dat heeft de Nijmeegse Radboud Universiteit na onderzoek geconcludeerd. Ondanks die urenlange digitale contacten voelt 10% van de jongeren zich eenzaam. Onder meisjes op het VMBO is dat zelfs 20%.

Het lijkt een vicieuze cirkel: eenzame jongeren gaan MSN’en, maar gelukkiger worden ze daar niet van, want MSN’ers gaan zich meestal alleen maar eenzamer voelen. Naast eenzaamheid komt volgens het onderzoek veel overmatig alcoholgebruik (24%) onder jongeren voor. Bravo! Niet helemaal nieuw, maar toch knap geconcludeerd. En inderdaad zorgwekkend.

Volgens het Nijmeegse onderzoek gaat het prima met het overgrote deel van de jongeren. De uitkomsten van het onderzoek zeggen niet veel over hen. Misschien worden zij juist wel gelukkiger van hun MSN-contacten. Misschien vergroot MSN juist hun wereld of leggen ze eenvoudiger contacten. MSN is blijkbaar een vloek voor sommigen, voor anderen een zegen.

Erik de Graaf

Geen opmerkingen: