dinsdag 3 juni 2008

Tegen massaal geknor in Uithuizen

Drie weken geleden verleende het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen milieuvergunningen voor twee varkenshouderijen met in totaal 13.000 varkens in Uithuizen (gemeente Eemsmond). Juridisch waren er volgens de gedeputeerde geen houdbare gronden om te weigeren.

De bouw- en milieuvergunningen voor de varkensbedrijven waren al in april 1997 bij de gemeente Eemsmond aangevraagd. Daardoor moeten ze nu ook nog aan het toen geldende bestemmingsplan worden getoetst. Helaas sluit het toenmalige bestemmingsplan de vestiging van varkenshouderijen bij Uithuizen niet uit. De stichting “De Beer is Los”, indertijd opgericht tegen de megalomane varkensplannen, had de gemeente in de jaren negentig op tijd gewaarschuwd het bestemmingsplan aan te passen om knorrend onheil te voorkomen. De gemeente draalde echter. Toen de maatregelen in april 1997 daadwerkelijk genomen werden was het te laat. Een dag te laat.

Omwonenden zijn zeer bezorgd over de varkensplannen. Er waren al protestbijeenkomsten en handtekeningenacties, maar tot nu toe vergeefs. Ook de gemeente Eemsmond is tegen de komst van de varkens, ook dezelfde partijen die elf jaar geleden zolang draalden. Sinds een dag of tien kunnen tegenstanders van grootschalige veefabrieken hun munitie in de strijd van de website http://www.stopveefabrieken.nl/ plukken. Handige tips van Milieudefensie voor beloftevolle acties en procedures voor mensen, die zich zorgen maken over de expansiedrang van de mega-varkens- en kippenboeren. Hopelijk zijn er toch nog kansen om de plannen in Uithuizen te keren, maar ik zie het inmiddels sombertjes in.

Erik de Graaf

1 opmerking:

Unknown zei

Beste Erik,

Je ziet het inmiddels sombertjes in, schrijf je. Ik begrijp dat wel, maar vind tegelijkertijd dat we het bijltje er niet bij moeten neergooien.

Het is belangrijk dat de bevolking blijft melden dat ze niet staat te springen om deze ontwikkelingen. Vorig jaar leverde dat een hausse aan zienswijzen op bij de provincie Groningen, die ze stuk voor stuk niet gegrond heeft verklaard. Naar buiten toe (en naar de varkensbaronnen) was het echter wel duidelijk hoe Eemsmond er over dacht. Geen geknor in de voortuin!

Tijdens de laatste raadsvergadering werd nog eens duidelijk dat ook de gemeente Eemsmond alles binnen wettelijke grenzen wil doen om deze ongewenste ontwikkeling te voorkomen. Dit naar aanleiding van de breed gedragen wens over alle politieke partijen heen in de gemeenteraad.

Belangrijk is wel dat de tegenstanders gezamenlijk optrekken en niet los van elkaar allemaal eigen acties in gang zetten. Ik hoop dat iedereen zich wil aansluiten. De beer is los lijkt me daarbij de meest aangewezen organisatie om te coordineren.