maandag 6 april 2009

Prooi der wormen

Anje Groot werd op 28 februari 1817 in Warffum geboren. Voor een huwelijk verhuisde ze naar Leermens, waar ze op 18 december 1889 op 72-jarige leeftijd overleed. Op de grafzerk bij de oeroude, 11e eeuwse Sint Donatuskerk in Leermens staat dat ze een echtgenoot, drie kinderen en drie behuwdkinderen (aangetrouwde kinderen) achterliet.

Op het kerkhof zijn veel opmerkelijke grafschriften te lezen. Op de achterkant van Anjes grafzerk staat het relaas van haar levenseinde kort beschreven:

“Afgemat door hooge jaren
uitgeteerd door ziekte en pijn
moest zij in den grafkuil dalen
en een prooi der wormen zijn.”

Vrolijk word je er niet van. Grappig is het toch van tijd tot tijd. “Sta wandelaar en lees, wiens overschot hier zij, en denk er aan: dit lot treft vroeg of laat ook mij.” Kort, krachtig, snedig ook. Alsof Piet Paaltjens zijn Snikken en Grimlachjes op het kerkhof van Leermens heeft gedicht.

Erik de Graaf

Geen opmerkingen: