zaterdag 20 juni 2009

Alexander Pola en de VVD

VVDaisy was haar eerste bijnaam, vertelde NOVA-boegbeeld Clairy Polak in januari enigszins beschaamd in een televisieprogramma over haar vader Alexander Pola (van Farce Majeure). Clairy's geboorte in 1956 viel midden in de verkiezingstournee van de VVD. Het leverde een aardige felicitatie op van de organisator-propagandist van de liberalen: “Dat uw dochtertje juist werd geboren tijdens de tournee, die u voor de VVD maakt, zal, hoop ik, een gunstig voorteken zijn”.

Zowel de interviewer als dochter Clairy lijken verbaasd op de medewerking van Alexander Pola aan de liberale propaganda. Clairy Polak verklaart hoe haar vader onder invloed van de jaren zestig naar de PvdA is gedreven. Maar moest je in de zwaar verzuilde jaren vijftig wel een overtuigde liberaal zijn om aan de verkiezingstournee van de VVD mee te werken? Voor de VVD maakte het misschien niet eens zoveel uit.

In september 1955 organiseerde de VVD een liberale toogdag in Scheveningen als opmaat naar de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van juni 1956. De sociaaldemocratische krant Het Parool schamperde vooraf dat de “Rode Dinsdag” nu werd vervangen door de “Blauwe Zaterdag”. Tot veler verrassing, zelfs tot verrassing van veel liberalen, werd de VVD-dag een groot succes. Hij begon met een herdenkingsplechtigheid bij het graf van de liberale erflater Thorbecke. 's Middags verzamelden zich zo'n tienduizend VVD’ers bij het Kurhaus en het Circusgebouw in Scheveningen. Daar luisterden ze naar toespraken van de liberale voormannen Oud en Van Riel en werd de nieuwe blauwe nylon partijvlag aan het hoofdbestuur aangeboden. 's Avonds was er in de Kurzaal voor 2000 toeschouwers een cabaretvoorstelling met Alexander Pola, Katja Berndsen (overigens Clairy Polaks moeder) en Hetty Blok (Sjaan uit VARA's Familie Doorsnee, maar dat was blijkbaar geen probleem), en daarna: bal na. Blijkbaar vond de VVD dat niet bezwaarlijk. Of het bij de socialisten tot discussie heeft geleid weet ik niet.

Erik de Graaf

Geen opmerkingen: