woensdag 25 maart 2009

Struisvogelpolitiek: kernenergie

Daar gaat ie weer. Een nieuwe ronde in de discussie over een kerncentrale in de Eemshaven is vanochtend door het Dagblad van het Noorden ingeluid. Uit de Barometer van het Noorden zou blijken dat 58% van de noordelingen (volgens dit onderzoek Groningers en Drenten) “de bouw van een kerncentrale bij de Eemshaven aanvaardbaar” vindt.

Zoals altijd wordt de kernenergie als een duurzaam antwoord is op het klimaatprobleem gepresenteerd. Dat is allesbehalve terecht. Ten eerste is om kerncentrales te laten draaien uranium nodig. En daarvoor geldt net als voor olie en gas op den duur het bekende “op is op”. Het enige “duurzame” is het radioactieve afval, dat nog eeuwenlang een gevaar voor de mensheid zal blijven vormen, maar dat is een “duurzaamheid” die we niet zouden moeten wensen.

Ten tweede voorkomt kernenergie (anders dan de atoomindustrie het voorstelt) niet de uitstoot van het broeikasgas CO2. De opwekking van kernenergie zelf is in vergelijking met die van kolen- of gasgestookte centrales CO2-arm, maar de bouw van een kerncentrale en de winning en verrijking van uranium zijn juist zeer energie-intensief en gaan met veel CO2-uitstoot gepaard.

En tenslotte brengen kerncentrales serieuze veiligheidsproblemen met zich mee. In een commentaar stelt het Dagblad van het Noorden dat kerncentrales tegenwoordig veiliger zijn dan die van het gevreesde Tsjernobyl, maar volgens de ex-directeur van een kerncentrale in het Zweedse Forsmark heeft het in 2006 maar weinig gescheeld of er was daar een zogenaamde meltdown met alle vreselijke gevolgen van dien. Bovendien blijft het onverstandig op kernenergie over te gaan zolang opslagprobleem onopgelost is.

Volgens de algemeen-secretaris van de werkgevers in het noorden is er “niet zoveel op tegen” om een kerncentrale in de Eemshaven te bouwen. Politici doen er beter aan hun nek uit te steken voor echte duurzaamheid en energiebesparing. Door weer over kernenergie te gaan roepen erkennen ze het falen van de Nederlandse klimaat- en energiepolitiek. De deur open zetten naar kernenergie is een valkuil waar je alleen in kunt trappen als je opgeeft te knokken voor alternatieven.

Erik de Graaf

1 opmerking:

Anoniem zei

lijkt me een correcte analyse en een adequaat antwoord op de enquete van het Dagblad. ik ken echter niet de hele enquete. is daarin ook aandacht besteed aan de vraag waar het afval bewaard moet worden?
ik vind dat de vestiging van een kerncentrale altijd moet beschikken over een voorziening waar het afval wordt opgeslagen todat het onschadelijk is.
bij de beslissing over de vestiging van een centrale moet dan altijd ook de vraag gesteld worden of men ook die opslag in zijn omgeving wil. ik verwacht dat de antwoorden dan een stuk minder positief zullen uitvallen.