maandag 1 maart 2010

De dominee van Oterdum


In 1634 stierf dominee Johannes Toxopeus aan de pest. Hij werd begraven voor de preekstoel van zijn kerk in Oterdum, een paar kilometer oostelijk van Delfzijl aan de Eems in Noord-Groningen. Op zijn steen staat onder het familiewapen van Toxopeus de tekst van 1 Corinthe 15 in het Grieks:

"Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen."

Maar wat betekenen onvergankelijkheid en onsterfelijkheid naast een oprukkend industriegebied? De kerk van Toxopeus werd in de jaren zeventig afgebroken om de economische vooruitgang bij Delfzijl alle ruimte te bieden. Evenals de rest van het 200 zielen tellende dorp. Alles is weg. De steen van dominee Toxopeus ligt sindsdien op het bizarre kerkhof van Oterdum. Een hof zonder kerk eigenlijk.

Oterdum moest plaatsmaken voor de vooruitgang. Alleen doet het cynische feit zich voor dat het geplande industrieterrein nog steeds Oterdum niet heeft bereikt. Het had dus nog gemakkelijk behouden kunnen blijven. Wat nu van het dorp rest zijn de grafstenen, die keurig zijn herplaatst op de op Deltahoogte gebrachte dijk aan de Eems. En het monument, dat het dorp, de golven van de zee en de opkomende industrie toont.

Erik de Graaf

Geen opmerkingen: