vrijdag 14 mei 2021

Warffum Alert versus NAM - the continuing story

Op 1 december 2020 reisde Warffum Alert naar Den Haag voor een zitting van de Raad van State over de NAM-locatie in Warffum. De NAM was het er niet mee eens dat de Rechtbank in Groningen in 2019 de Omgevingsvergunning had vernietigd. Volgens de rechter hadden onze nationale aardgaspeurders verzuimd om de milieugevolgen in beeld te brengen in een Milieueffectrapportage. Precies zoals Warffum Alert had betoogd.

De NAM ging in hoger beroep bij de Raad van State. En omdat we er dan toch ook naartoe moesten besloten we onze afgewezen eis over het verouderde Winningsplan aan de Raad van State voor te leggen. De gaswinning uit het Warffumerveld moet zo snel mogelijk worden gestaakt, vond Warffum Alert, alleen al omdat dat Winningsplan uit 2005 volstrekt achterhaald is.

Coronaproof brachten zowel de NAM als Warffum Alert in december 2020 hun punten daar nog eens naar voren. Binnen zes weken konden we uitslag verwachten, werd aan het slot van de zitting beloofd.

NAM trekt hoger beroep in 

In het afgelopen halve jaar ontving Warffum Alert driemaal bericht uit Den Haag dat de termijn voor de uitslag met zes weken werd verlengd. Begin mei kwam het bericht dat de NAM haar beroep had ingetrokken. Hierdoor blijft de uitspraak van de rechtbank staan dat de Omgevingsvergunning ten onrechte is verleend.

Daarmee had Warffum Alert deze zaak definitief gewonnen. Zonder er overigens iets mee op te schieten, want de NAM trok haar hoger beroep niet voor niets in. De situatie op de NAM-locatie in Warffum is inmiddels flink veranderd. Eind vorig jaar maakte de NAM bekend dat ze de locatie wil “decomplexen”. Dat betekent dat een groot deel van de locatie wordt ontmanteld. De opslagtanks, een drooginstallatie en de fakkel zullen worden verwijderd, maar de gaswinning vanuit het Warffumerveld wordt voortgezet. Het gewonnen gas gaat voortaan via een ondergrondse transportleiding naar de NAM-locatie in Grijpskerk. Daarvoor moest weer een nieuwe Omgevingsvergunning worden aangevraagd. Opvallend was dat de NAM aangaf daarvoor vrijwillig een Milieueffectrapportage wilde doen. Dat traject is inmiddels doorlopen. De NAM kan door met een nieuwe Omgevingsvergunning.

Nieuwe rechtszaak

Warffum Alert besloot ook haar hoger beroep bij de Raad van State in te trekken. Ten eerste omdat we dan een Omgevingsvergunning bestreden die al van tafel was. Ons doel was om het verouderde Winningsplan onderuit te halen. We waren ons ervan bewust dat deze procedure over de Omgevingsvergunning daarvoor niet de juiste was. Ondertussen zijn wel in een nieuwe juridische procedure geraakt, die wel alleen over het Winningsplan gaat. Eind 2019 verzochten we minister Wiebes om de gaswinning uit het Warffumerveld te stoppen op basis van het sterk verouderde Winningsplan uit 2005, de veranderde omstandigheden (sinds de beving van Huizinge) en voortschrijdend inzicht. De minister wees dat verzoek af, omdat hij geen risico’s zag die de intrekking van zijn instemming met het oude Winningsplan rechtvaardigden. Na een bezwaar op die afwijzing bleef de minister bij dat standpunt. In september 2020 dienden we daartegen een beroepschrift in.

Op donderdag 10 juni 2021 dient die nieuwe zaak voor de meervoudige kamer bij de Rechtbank in Groningen. Het aardige is dat Warffum Alert daarmee toch op het gewenste juridische spoor van het Winningsplan terecht is gekomen. Warffum Alert blijft zich inzetten voor het stopzetten van de gaswinning uit het Warffumerveld.

Erik de Graaf

PS: de foto toont de NAM-locatie vanaf de Middendijk. De donkere wolken beschouwen we maar als symbolisch voor de NAM.


Geen opmerkingen: